Salin käyttöaste juuri nyt:

Huipulla pienetkin asiat saattavat ratkaista todellisen menestymisen. Näiden pienten asioiden yhdistämisestä ja seurannasta syntyi Kuntosi tm-sovellus. Nyt Kuntosi-sovellus on osana kaikissa asiakasprosesseissamme!

Kuntositm-sovellus on kehitetty huippu-urheilijoiden vaatimusten pohjalta. Huipulla pienetkin asiat saattavat ratkaista todellisen menestymisen. Näiden pienten asioiden yhdistämisestä ja seurannasta syntyi Kuntosi –sovellus. Nyt Kuntosi sovellus on osana kaikissa asiakasprosesseissamme!

Hyvä kunto koostuu monesta pienestä osa-alueesta. Valmennuksessa emme voi lähestyä hyvää kuntoa vain fyysisen kunnon kehittämisellä. Vaikka fyysisen kunnon kehittäminen on merkittävässä roolissa ei hyvä kunto rakennu pelkän fyysisen kunnon varaan. Huippu-urheilijoiden kanssa toimiessa olemme huomanneet, että ratkaisevin merkitys hyvän kunnon saavuttamiseen on palautumisen optimointi. Se joka palautuu parhaiten, menestyy parhaiten. Keskittykäämme siis kokonaisuuteen!

Kuntositm-sovelluksella saamme tarkkaa tietoa asiakkaan kunnon nykytilasta. Testin avulla saamme tietoa lihaskunnosta, kestävyydestä, liikkuvuudesta. Nämä fyysisen kunnon osa-alueet eivät kuitenkaan yksin mittaa riittävän kattavasti hyvää kuntoa. Siksi olemme lisänneet testiin osa-alueita, myös levosta, stressistä, kehonkoostumuksesta ja ravinnosta. Näiden lisätestien avulla pystymme määrittelemään paremmin kunnon lähtötason. Testin jälkeen näemme selkeästi fyysisen kunnon tilan, mutta myös henkisen jaksamisen nykytilan. Kun tiedämme kaiken tämän, voimme vaikuttaa kehittymiseen maksimaalisesti!

Kuntositm-sovellus ei rajoitu pelkästään tähän! Kuntosi-sovellus ohjaa ja auttaa asiakasta testien jälkeen koko asiakasprosessin ajan. Sovelluksen avulla asiakas pystyy seuraamaan harjoitusohjelmaa ja kunnon kehittymistä reaaliaikaisesti tietokoneella tai mobiililaitteella. Asiakkaan harjoituskalenteri ja ohjelmat ovat siis aina saatavilla. Sovelluksen avulla asiakas voi viestiä valmentajan kanssa ja tarkastella vaikka yksittäistä harjoitusta ja sen tavoitteita. Suoritettu harjoitus merkitään yksinkertaisesti sovellukseen ja sovellus palkitsee asiakkaan valmentajan lisäksi viikoittain ohjelman noudattamisesta!

Koska Kuntositm-sovellus on nyt kaikkien Prässiläisten käytössä olemme lisänneet sinne lisäominaisuuksia, jotka tekevät siitä vieläkin paremman. Voit ostaa Prässin verkkokaupasta halutessasi Kuntotestin, jolla täytät etusivun ympyrän ja seuraat harjoittelusi tuloksia reaaliaikaisesti. Voit myös ostaa uusia harjoitusohjelmia sovellukseen ja kehittää kuntoa vieläkin paremmaksi. Olemme integroimassa kolmanne osapuolen tuotteita, kuten Oura-sormus ja Polarin laitteet, jolloin aktiivisuutesi tallentuu suoraan sovellukseen.

Lisäksi asiakas voi merkitä sovellukseen päivittäisiä tietoja esim. paino, askeleet, uni, ravinto jne. Ja seurata niiden kehittymistä graafisilla mittareilla viikko- tai kuukausitasolla. Prässi valmentajien ja Kuntositm-sovelluksen avulla pääset varmasti elämäsi kuntoon!

Kuntosi-sovellus

Huippu-urheilussa pienetkin asiat saattavat ratkaista todellisen menestymisen. Näiden pienten asioiden yhdistämisestä ja seurannasta syntyi Kuntosi –sovellus. Nyt Kuntosi sovellus on osana kaikissa asiakasprosesseissamme!

Ota käyttöösi heti >