Salin käyttöaste juuri nyt:

KÄYTTÖEHDOT JA TIETOSUOJASELOSTE

Nämä käyttöehdot ja tietosuojaseloste muodostavat sitovan sopimuksen palvelun käyttäjän (”Asiakas”) ja Prässi Oy:n välillä.

1. Ehtojen hyväksyminen

Asentamalla sovelluksen, rekisteröitymällä tai ottamalla palvelut muulla tavalla käyttöön Asiakas vahvistaa lukeneensa, ymmärtäneensä ja hyväksyneensä nämä käyttöehdot sekä antaneensa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn.

2. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rekisterin rekisterinpitäjänä on Prässi Oy, Väliaho 4, 91900, Liminka.

Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai käyttöehdoista taikka haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, ota yhteyttä osoitteeseen info@prassi.fi.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Prässi Oy käsittelee henkilötietoja Asiakkaan suostumuksen perusteella palveluiden tarjoamiseksi, asiakasyhteydenpitoon, markkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen. Henkilötietoja käsitellään palveluiden toteutuksen ja ylläpidon mahdollistamiseksi ja kehittämiseksi Prässi Oy:n toiminnassa.

4. Henkilötietorekisteri

Henkilötietorekisteriin kerätyt henkilötiedot ovat Asiakkaan antamia tietoja tai palveluiden käytöstä muodostettuja tietoja. Kohtien a-c tiedot kerätään suoraan Asiakkaalta, ja kohtien d-i tiedot kerätään kuntotestin avulla.

Asiakastietorekisteri voi pitää sisällään seuraavia henkilötietoja:

 • a) koko nimi;

 • b) yhteystiedot (muun muassa sähköpostiosoite, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka);

 • c) syntymäaika;

 • d) kehonkoostumus;

 • e) verenpaine;

 • f) kestävyyskunto;

 • g) liikkuvuus;

 • h) stressikyselyn tulokset, ja;

 • i) unikyselyn tulokset.

  5. Tietojen luovutukset ja siirrot

  Prässi Oy voi siirtää Asiakkaan henkilötietoja toimeksiannosta käsitteleville palveluntarjoajille ja alihankkijoille. Asiakkaan henkilötietoja voidaan lain mukaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös ilman Asiakkaan suostumusta, kun laki tai viranomaismääräys velvoittaa luovuttamaan tietoja.

  Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä Euroopan unionin (”EU”) tai Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolelle.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään asiakassuhteen keston ajan.

7. Tarkastus- ja korjausoikeus

Asiakkaalla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa. Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Asiakkaan henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

8. Sopimukseen perustuva henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen antaminen on sopimuksen sopimukseen perustuva vaatimus, Asiakkaan ei ole pakko toimittaa henkilötietoja eikä henkilötietojen toimittamatta jättämisellä ole seurauksia.

9. Huolellisuus- ja suojaamisvelvoite

Prässi Oy noudattaa henkilötietoja käsitellessään lainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita sekä hyvää tiedonhallintatapaa. Asiakkaan tietoja käsiteltäessä varmistetaan, että tietojen käsittely on asiallisesti perusteltua ja tarpeellista käyttötarkoituksiin nähden. Henkilötietoja ei käsitellä laajemmin kuin on kulloinkin käyttötarkoituksiin nähden tarpeellista.

10. Suoramarkkinointi

Asiakkaan yhteystietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.