Salin käyttöaste juuri nyt:

Julkaistu: 20 syyskuun, 2019

Oikea alkuasento on oleellinen tekijä onnistuneen golflyönnin aikaansaamiseksi. Lihakset, jotka pitävät lonkan ja alaselän kulman oikeanlaisena , ovat ensisijaisen tärkeitä.  Mikäli näissä lihasryhmissä on heikkouksia/kireyksiä, on oikeanlaista alkuasentoa hankala saavuttaa.

Heikot/kireät pakaralihakset,  erityisesti keskimmäinen ja pieni pakaralihas yhdessä TFL lihaksen kanssa, aiheuttavat usein lantion tippumisen ja liukumisen lyönnin aikana, joka saa aikaan tehottoman voimantuoton osumahetkellä. Usein tämä johtaa myös lisääntyneisiin ongelmiin alaselässä.

Olkapäiden ja leveän selkälihaksen/ylävartalon rotaatioliike on keskeinen osa golflyöntiä.  Jos liike on  rajoittunut, on backswingissä mahdoton saada oikeata aloitusasentoa ja joudutaan tekemään kompensaatio downswingissä, jonka johdosta lyönti usein ajautuu väärälle  uralle.  Useilla pelaajilla on ongelmana eteenpäin kääntyneet olkapäät, jotka johtuvat mm. pienen rintalihaksen, lavanaluslihaksen kireydestä, sekä lapoja lähentävien lihasten heikkouksista.

Kuten kaikessa urheilussa, myös golfissa keskivartalo toimii ylä- ja  alavartalon liikkeen yhdistäjänä ja voimantuottajana.  Heikkoudet/kireydet ko. lihaksissa voivat johtaa ongelmiin alaselässä, sekä  heikkoon voimantuottoon ja tehottomuuteen lyönnin aikana.

Vartalon optimaalinen toiminta on perusta onnistuneelle golflyönnille. Hieronnan avulla poistetaan lihaskireydet ja lisätään vartalon liikkuvuutta.  Tule käymään hieronnassa, jossa saat mukaasi myös hyviä neuvoja eri lihasryhmien kehittämiseen.

Artikkellin on kirjoittanut Prässi Oy, hieroja, urheiluhieroja Vesa Pasanen.

Tule käymään hieronnassa. Vesalla on 1kk kampanja alkaen 20.9. Nyt 60min hieronta vain 40€. Varaa aika Vesalle p. 040-668 9313

Jaa eteenpäin: