Salin käyttöaste juuri nyt:

Huipulla pienet asiat ratkaisevat menestyksen.
Haluamme olla huippu-urheilijan tukena luomalla
puitteet laadukkaaseen valmennukseen kaikki
osa-alueet huomioonottaen

Prässi huippu-urheilijoiden valmennuksen ideologiana on ollut luoda urheilijalle mahdollisuus keskittyä olennaisiin asioihin. Olemme kokemuksen kautta oppineet etsimään oleelliset asiat valmennuksesta. Taustalla on aina laji ja sen vaatimat vaatimukset. Fysiikkavalmennus ei ole erillinen “saareke” valmennuksessa, vaan kiinteä osa valmentautumista lajiin.

Olemme kehittäneet Kuntosi-sovellusta huippu-urheilijoiden tarpeiden pohjalta. Urheilijan keskeisin asia harjoittelussa onlaadukkaan, yksilöllisen, hyvin suunnitellun ja ajoitetun harjoituksenlisäksi optimaalinen palautuminen. Harjoittelun palautumisenvarmistukseen käytämme tarkkaan mietittyjä, ajoitettuja

harjoitteita ja nykyaikaisia sovelluksia (Polar, Firstbeat).

Urheilijoiden valmennuksessa korostuvat myös jokaiselle räätälöitävät biodynamiikka-ohjelmat, jolla pyritään varmistamaan urheilijan liikkuvuus ja paras mahdollinen voimantuotto lajiin. Ohjelman keskeisin ajatus on ennaltaehkäistä loukkaantumisten mahdollisuus.

Ravitsemuksen merkitystä ei voi väheksyä kovaa harjoittelevalla huippu-urheilijalla. Prässissä ravitsemus on aina keskeisessä osassa valmentautumista. Kova harjoittelu vaatii paljon puhdasta oikein ajoitettua hyvää ruokaa. Ravitsemusohjelma räätälöidään kaikille urheilijoille tavoitteiden mukaan.

Jussin motivaatio ja halu kehittyä paremmaksi urheilijaksi teki Prässin tiimiin vaikutuksen ensitapaamisella

Fysiikkaohjelmat suunnitellaan jokaiselle henkilökohtaisesti. Kaiken harjoittelun päämääränä on olla parempi urheilija omassa lajissa. Prässin ideana on ollut aina painottaa voimakkaasti yksilön tarpeita myös joukkuelajien urheilijoissa. Se mikä sopii toiselle ei välttämättä sovi muille.

Testaaminella on iso osa ohjelmien suunnittelua. Prässi toimii testauspalveluissa yhteistyössä oululaisen SportTest -yrityksen kanssa. Sport-test on keskittynyt testaamaan ja analysoimaan nimenomaan huippu-urheilijoita. Testipatteri valitaan jokaisen urheilijan kohdalla erikseen. Kaikki testitulokset avataan täsmällisesti urheilijalle henkilökohtaisesti, jotta molempien puolien ymmärrys kehitettävistä osa-alueista olisi kirkkaana.

Prässi on järjestänyt urheilijaryhmälle harjoitusolosuhteet, jotka palvelevat harjoittelua niin kuntosaleilla, urheiluhallissa kuin jäähallissakin. Harjoittelussa on aina tarvittaessa mukana Prässin valmentaja, joka ohjaa ja antaa palautetta harjoituksista.

Vamman sattuessa Prässi tekee yhteistyötä Terveystalon kanssa. Olemme varmistaneet että hoitoketju toimii nopeasti ja  saumattomasti vamman sattuessa hoidon loppumiseen saakka.

Varusteasiossa urheilijat varustaa Under Armour. Jos kiinnostuit yhteistyöstä ja haluat liittyä Prässin urheilijatalliin, niin ole yhteydessä. Mietitään yhdessä sinulle paras kokonaisuus.