Firstbeat hyvinvointianalyysi on tutkittu ja motivoiva tapa kartoittaa hyvinvoinnin tilaa.

Analyysissä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti henkilökohtaisten elämäntapojen vaikutuksia omaan terveyteen ja jaksamiseen. Analyysillä selvitetään mm. kuormitus- ja stressitekijöitä, palautumisen riittävyyttä, unen laatua sekä liikunnan terveys- ja kuntovaikutuksia.

Hyvinvointianalyysi ei keskity ainoastaan työpäivien mittaamiseen, vaan siinä tutkitaan elämäntapatottumusten vaikutusta hyvinvointiin myös vapaa-ajalla.

Hyvinvointianalyysi on helppo toteuttaa ja soveltuu erinomaisesti suurtenkin henkilöstöryhmien elämäntapamuutosten motivointiin ja seurantaan.

kolmen vuorokauden sykemittaukset mukana kulkevalla Firstbeat Bodyguard-mittalaitteella
henkilökohtaiset raportit mittausten pohjalta
palautetilaisuus ryhmässä ja yksilötasolla
toimenpidesuositukset
Palautetilaisuudessa osallistujat saavat toimenpidesuosituksia hyvinvointinsa tukemiseksi erityisesti stressinhallinnan ja liikunnan osalta.

Hyvinvointianalyysi on helppo toteuttaa joko erillisenä hyvinvointia kartoittavana mittauksena tai osana hyvinvointivalmennuksia ja -ohjelmia. Analyysista saatu täsmätieto auttaa kokonaisvaltaisesti elämäntapojen arvioinnissa sekä kohdentamaan toimenpiteitä oikein ja järkevästi.