Huipulla pienet asiat ratkaisevat menestyksen. Haluamme olla huippu-urheilijan tukena luomalla puitteet laadukkaaseen valmennukseen kaikki osa-alueet huomioonottaen.

Prässi huippu-urheilijoiden valmennuksen ideologiana on ollut luoda urheilijalle mahdollisuus keskittyä olennaisiin asioihin. Olemme kokemuksen kautta oppineet etsimään oleelliset asiat valmennuksesta. Taustalla on aina laji ja sen vaatimat vaatimukset. Fysiikkavalmennus ei ole erillinen “saareke” valmennuksessa, vaan kiinteä osa valmentautumista lajiin.

Olemme kehittäneet Kuntosi-sovellusta huippu-urheilijoiden tarpeiden pohjalta. Urheilijan keskeisin asia harjoittelussa on laadukkaan, yksilöllisen, hyvin suunnitellun ja ajoitetun harjoituksen lisäksi optimaalinen palautuminen. Harjoittelun palautumisen varmistukseen käytämme tarkkaan mietittyjä, ajoitettuja harjoitteita ja nykyaikaisia sovelluksia (Polar, Firstbeat).

Urheilijoiden valmennuksessa korostuvat myös jokaiselle räätälöitävät biodynamiikka-ohjelmat, jolla pyritään varmistamaan urheilijan liikkuvuus ja paras mahdollinen voimantuotto lajiin. Ohjelman keskeisin ajatus on ennaltaehkäistä loukkaantumisten mahdollisuus.

Ravitsemuksen merkitystä ei voi väheksyä kovaa harjoittelevalla huippu-urheilijalla. Prässissä ravitsemus on aina keskeisessä osassa valmentautumista. Kova harjoittelu vaatii paljon puhdasta oikein ajoitettua hyvää ruokaa. Ravitsemusohjelma räätälöidään kaikille urheilijoille tavoitteiden mukaan.