Huipulla pienet asiat ratkaisevat menestyksen. Haluamme olla huippu-urheilijan tukena luomalla puitteet laadukkaaseen valmennukseen kaikki osa-alueet huomioonottaen.

Prässi huippu-urheilijoiden valmennuksen ideologiana on ollut luoda urheilijalle mahdollisuus keskittyä vain olennaisiin asioihin. Olemme kokemuksen kautta oppineet etsimään oleelliset asiat valmennuksesta. Taustalla on aina laji ja sen vaatimat vaatimukset. Harjoittelemme ja elämme sen mukaan, että kaikki tekeminen palvelisi menestymistä varsinaisessa lajissa. Fysiikkavalmennus ei olisi erillinen “saareke” valmennuksessa, vaan kiinteä osa valmentautumista lajiin.

Olemme kehittäneet Kuntosi-sovellusta huippu-urheilijoiden tarpeiden pohjalta. Yksi asia nousee kaikissa prosesseissa eniten esille. Urheilijan keskeisin asia harjoittelussa on laadukkaan ja hyvin suunnitellun ja ajoitetun harjoituksen lisäksi optimaalinen palautuminen.